Bilyalı rulmanlar

Bilyalı rulmanlar

Ürün Açıklamaları

Bir bilyeli yatak, yatak yuvaları arasındaki ayrımı korumak için bilyeler kullanan bir tür yuvarlanma elemanı yatağıdır.

Bir bilyalı yatağın amacı, dönme sürtünmesini azaltmak ve radyal ve eksenel yükleri desteklemektir. Bunu bilyaları tutmak ve yükleri bilyeler aracılığıyla iletmek için en az iki yarış kullanarak başarır. Çoğu uygulamada, bir yuva sabittir ve diğeri dönen tertibata (örneğin bir göbek veya mil) bağlıdır. Rulman yataklarından biri dönerken bilyaların da dönmesine neden olur. Toplar yuvarlandığı için, iki düz yüzeyin birbirine karşı kaymasına göre çok daha düşük bir sürtünme katsayısına sahiptir.

Bilyalı rulmanlar, bilyalar ve yataklar arasındaki daha küçük temas alanı nedeniyle, boyutlarına göre diğer makaralı elemanlı rulman türlerine göre daha düşük yük kapasitesine sahip olma eğilimindedir. Ancak, iç ve dış ırkların bazı yanlış hizalanmalarını tolere edebilirler.